Condicions d’ús de la pàgina web VALLPALOU.COM

DADES IDENTIFICATIVES

Teresa Vall Palou
NIF 40841093Q
Roger de Llúria, 4 bis – altell 2a
25005 Lleida
Tel. 973 22 90 33
tvp@vallpalou.com

Sobre la Propietat Legal i el Copyright

El propietari d’aquesta web i el seu contingut és Teresa Vall Palou. Queda prohibida la transmissió, cessió, venda, lloguer i/o exposició pública d’aquesta web sense la corresponent autorització dels seus propietaris. La informació i els consells presentats en aquesta web són de caràcter orientatius, i a tals efectes Teresa Vall Palou queda exempta de qualsevol responsabilitat derivada de la falta d’exactitud o d’efectivitat en tals informacions o consells.

Teresa Vall Palou es reserva el dret de modificar el contingut de la web sense previ avís i sense cap tipus de limitació. La informació que es remet a aquesta web o introduïda a través dels seus formularis haurà de ser veraç i no vulnerarà el dret a tercers ni la legalitat vigent.

Teresa Vall Palou declina qualsevol responsabilitat contractual o extracontractual amb la persona o empresa que pugui tenir perjudicis de qualsevol naturalesa ocasionats per virus informàtics o per elements informàtics de qualsevol índole en no poder garantir al 100% l’absència de virus ni d’altres elements en la web.

Condicions d’ús de la Web

Teresa Vall Palou ofereix en la seva web informació relacionada amb el tipus d’activitat que desenvolupa.

Teresa Vall Palou es reserva el dret a actualitzar, modificar o eliminar la informació continguda a www.vallpalou.com podent limitar o no permetre l’accés a tal informació. Especialment, Teresa Vall Palou es reserva el dret a eliminar, limitar o impedir l’accés a la seva web quan sorgeixin dificultats tècniques per fets o circumstàncies alienes a Teresa Vall Palou que, al seu criteri, disminueixin o anul·lin els nivells de seguretat adoptats per a l’adequat funcionament de la web.

Política de Protecció de Dades Personals

Alguns serveis prestats a la web poden contenir condicions particulars amb previsions específiques en matèria de protecció de Dades Personals.

Les dades personals recollides seràn objecte de tractament automatitzat i incorporades als corresponents fitxers automatitzats.

L’usuari garanteix que les dades personals facilitades a Teresa Vall Palou són veraces i es fa responsable de comunicar-ne qualsevol modificació.

Teresa Vall Palou, com a responsable del fitxer automatitzat, garanteix el ple compliment de la normativa de Protecció de Dades de Caràcter Personal, i així, d’acord amb la L.O. 15/1999, els apoderats, intervinents, autoritzats i, en el seu cas, avaladors de l’entitat jurídica firmant queden informats i presten el seu consentiment a la incorporació de les seves dades als fitxers automatitzats existents.

Tals fitxers han quedat registrats a l’Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es), tal com estipula la llei vigent, amb codis d’inscripció assignats: 2071280110, 2071270097, 2071280108, 2071280106.

La recollida i tractament automatitzat de les dades personals té com a finalitat el manteniment de la relació contractual amb Teresa Vall Palou, la gestió, administració, prestació, ampliació i millora dels serveis en què l’usuari decideixi donar-se d’alta, així com l’enviament per mitjans tradicionals i electrònics, d’informació tècnica, operativa i comercial al voltant de productes i serveis oferts per Teresa Vall Palou.

Teresa Vall Palou ha adoptat els nivells de seguretat de protecció de les dades personals legalment requerits, i procura instal·lar aquells altres mitjans i mesures tècniques addicionals al seu abast per a evitar la pèrdua, mal ús, alteració, accés, no autoritzat i robatori de les dades personals que li han sigut facilitades. No obstant, l’usuari ha de ser conscient de que les mesures de seguretat a Internet no són inexpugnables.

Els usuaris ténen drets reconeguts i podran exercitar els drets d’accés, cancel·lació, rectificació i oposició, així com a ser informats de les cessions realitzades contactant amb Teresa Vall Palou a través del correu electrònic tvp@vallpalou.com.

Teresa Vall Palou pot utilitzar cookies quan un usuari navega per la web, associant-se únicament amb el navegador d’un ordinador determinat (un usuari anònim), i no proporcionen per si el nom i cognoms de l’usuari. Gràcies a les cookies, resulta possible que Teresa Vall Palou reconegui els navegadors dels usuaris registrats després de que aquests s’hagin registrat per primera vegada, sense que hagin de registrar-se a cada visita per a accedir a les àrees i serveis reservats exclusivament a ells. Les cookies utilitzades no poden llegir els arxius cookie creats per altres proveïdors. L’usuari té la possibilitat de configurar el seu navegador per a ser avisat en pantalla de la recepció de cookies i per a impedir la instal·lació de cookies en el seu disc dur.

Actualment, la majoria dels navegadors venen configurats per defecte per bloquejar la instal·lació de cookies de publicitat o de tercers en el seu equip. L’usuari pot ampliar les restriccions d’origen, impedint l’entrada de qualsevol tipus de cookie o, pel contrari, eliminar tals restriccions, acceptant l’entrada de qualsevol tipus de cookie.

Si l’usuari ha modificat voluntàriament la configuració del navegador per a admetre cookies de publicitat o de tercers, tal acció significarà que dona el seu consentiment per al tractament de les seves dades als efectes de publicitat.

D’acord amb l’establert en el Real Decret-llei 13/2012, de 30 de març, no serà necessari el consentiment de l’usuari quan l’emmagatzematge o accés relatius a les cookies siguin d’índole tècnica amb l’única finalitat d’efectuar la transmissió d’una comunicació per una xarxa de comunicacions electròniques o, en la mesura que resulti estrictament necessari, per a la prestació d’un servei de la societat de la informació expressament sol·licitat per al destinatari.

Analítica Web

Aquesta pàgina web utilitza Google Analytics, un servei analític de web prestat per Google Inc., una companyia de Delaware, l’oficina principal de la qual està a 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View (California), CA 94043, Estats Units (“Google”).

Google Analytics utilitza “cookies” que són arxius de text ubicats en el seu ordenador, per a ajudar a la web a analitzar l’ús que en fan els usuaris del lloc web. La informació que genera la cookie sobre el seu ús de la web (incloent la seva direcció IP) serà directament transmesa i arxivada per Google en els servidors d’Estats Units. Google utilitzarà aquesta informació per compte nostre amb el propòsit de seguir la pista del seu ús de la web, recopilant informes de l’activitat de la web i prestant altres serveis relacionats amb l’activitat de la web i l’ús d’Internet.

Google podrà transmetre aquesta informació a tercers quan així ho requereixi la legislació, o quan dits tercers processin la informació per compte de Google. Google no associarà la seva direcció IP amb cap altra dada del que disposi Google.

Vostè pot rebutjar el tractament de les dades o la informació rebutjant el seu ús de cookies mitjançant la selecció de la configuració apropiada del seu navegador. Tanmateix, vostè ha de saber que si ho fa pot ser que no pugui utilitzar la plena funcionalitat d’aquesta web.

En utilitzar aquesta web, vostè consent el tractament d’informació sobre vostè per part de Google en la forma i per a les finalitats més amunt indicades.